Het pad naar duurzaamheid

Duurzaamheid zit volledig verweven in het DNA van CleanLease. We voldoen minimaal aan alle milieu wet- en regelgeving en gaan waar mogelijk verder. Wij streven ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten met onze activiteiten. Dit houdt concreet in dat we bijvoorbeeld continu inzetten op het minimaliseren van het gebruik van chemicaliën en water voor de faciliteiten in het wasproces. Maar ook het minimaliseren van het lozen van microplastics, verduurzamen we ons wagenpark en ons textiel. Wij werken graag samen met partners in onze keten om zoveel mogelijk impact te kunnen bereiken. Daarom ondersteunen we ook graag onze opdrachtgevers met innovatieve producten en diensten zodat dit ook bijdraagt aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de groeiende lijn van onze producten voor de Groene OK. Hiermee besparen we in vergelijking met disposables niet alleen een enorme afvalberg, dragen we bij aan een forse energiebesparing en CO2-reductie en ondersteunen we onze opdrachtgevers in hun duurzaamheidsambitie.

Duurzaam ondernemen met impact

We hebben vijf kernthema’s op het gebied van duurzaamheid benoemd die we verbonden hebben aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze thema’s en doelstellingen hebben we verankerd in onze bedrijfsvoering zodat we de impact ervan op mens, milieu en maatschappij continu kunnen meten en verder ontwikkelen. We zijn daarover transparant en aangesloten bij het MVO Register die onze informatie verifieert en met aanbevelingen komt op welke gebieden we accenten moeten leggen. Voor onze inspanningen zijn wij beloond met vijf sterren in het MVO register. Dit is het hoogst haalbare niveau!

Duurzaam ondernemen betekent voor ons zeker ook dat we willen bijdragen aan veilig werken en het welzijn van mensen. CleanLease is trots op de multiculturele samenstelling van haar medewerkersbestand met bijna 40 nationaliteiten. Daarnaast werken we nauw samen met meerdere leer- en werkbedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven op passend werk en persoonlijke ontwikkeling. We maken serieus werk van een divers en inclusief werkklimaat. Bijzonder trots zijn we dan ook op ons PSO 30+ certificaat, wat betekent dat we voldoen aan de eisen die aan de Aanbestedingswet verbonden zijn.

Ook hechten we veel belang aan arbeidsrechten in de keten. Wij verwachten van al onze leveranciers in de keten van linnen en kleding dat de productie daarvan gebeurt onder arbeidsomstandigheden die voldoen aan o.a. de ILO Fundamental Conventions en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit hebben we vastgelegd in onze Code of Conduct of Sustainable Supply.

Geïnteresseerd? Blijf ons volgen op ons pad naar duurzaamheid!

Sustainable development goals

We hebben vijf kernthema’s op het gebied van duurzaamheid benoemd die we verbonden hebben aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vijf thema’s waarop we de meeste impact kunnen uitoefenen, zonder daarbij de overige SDG’s uit het oog te verliezen. Op basis van deze initiatieven willen we onze ecologische footprint steeds verder verbeteren. We hebben ons ten doel gesteld om in 2030 een reductie van 50% te realiseren.

Sustainable Development Goal 3

Bijdragen aan gezondheid en welzijn.

Sustainable Development Goal 8

Bijdragen aan waardig werk en economische groei.

Sustainable Development Goal 12

Bewust gebruik van grondstoffen.

Sustainable Development Goal 13

Verminderen van energiegebruik.

Sustainable Development Goal 17

Actief ontwikkelen van langjarige partnerships met andere organisaties.

Circulaire strategie

Duurzaam materiaalgebruik en circulaire economie betekent het maken van een plan om het einde van de levensduur van producten te voorkomen of uit te stellen: hergebruik producten, verminder de hoeveelheid hulpbronnen, upcycling van materialen en voorkom downcycling en start van terugwinningsprogramma’s.

Dit is met name relevant met betrekking tot de herkomst, het gebruik, en de end-of-life mogelijkheden van het textiel dat door CleanLease wordt verhuurd aan klanten. Wij zien kansen voor het zo duurzaam mogelijk inrichten van de gehele textielketen en het adviseren hierover aan klanten. Daarnaast is dit ook relevant met betrekking tot onze wasserijen, vooral op het gebied van watergebruik.

MVO Rapport

Duurzaam ondernemen met impact

CleanLease heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. ‘Because you care’ is hier de leidraad in. Onder deze noemer doen we ons uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het milieu, goed voor onze mensen te zorgen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Met onze registratie in het MVO Register willen wij onze klanten voorzien van betrouwbare informatie over ons MVO-programma. Benieuwd naar ons laatste rapport waarin overzichtelijk te zien is wat wij ondernemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Lees ons MVO-rapport

Impact op mens, milieu en maatschappij

In ons MVO-beleid richten we ons op Mens, Milieu en Maatschappij. Ons integrale programma volgt de richtlijnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals die zijn beschreven in ISO 26000.

Diversiteit

Bij CleanLease hoor je erbij

Wij zijn een werkgever waar iedereen welkom is. Inclusiviteit en diversiteit zijn onderdeel van ons bedrijf. Dit is wie we zijn. Bij ons kom je meer dan 45 verschillende nationaliteiten tegen en daar zijn we trots op. Wij geloven in onze mensen. We geloven in kansen geven en mogelijkheden zien. In samenwerking, gelijkwaardigheid en collegialiteit. In groei en vertrouwen. Bij CleanLease hoort iedereen erbij.

Opleidingsmogelijkheden

CleanLease Academy

Wij vinden de ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk. Daarom is de CleanLease Academy opgericht. De CleanLease Academy beschikt over een (vast) programma welke jaarlijks op actualiteit en volledigheid wordt beoordeeld. Dit gebeurt in samenspraak tussen leidinggevenden, de HR business partners en de HR directeur en wordt jaarlijks door het Management Team geaccordeerd. Het opleidingsprogramma bestaat onder meer uit specifieke vakopleidingen voor de textielbranche, een allround monteursopleiding, transportdiploma’s en trainingen op het gebied van arbo en veiligheid.

Inclusiviteit

Samenwerking met Ergon

CleanLease is een vergaande samenwerking aangegaan met Ergon. Ergon biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek waar zij tot bloei kunnen komen. In de nieuwe hypermoderne wasserij van Ergon in Veldhoven, een van de meest duurzame wasserijen in Europa, worden de krachten van beide bedrijven gebundeld. Een combinatie van de specialistische kennis en markt van CleanLease, met de persoonlijke en maatschappelijk verantwoorde zorg voor de was door Ergon. In de wasserij hebben rond de 200 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame en aangepaste werkplek gevonden.

De groene OK

Verduurzamen van de zorg

Op het gebied van duurzaamheid maken we grote stappen met onze Groene OK lijn van herbruikbare OK-kleding. Daarmee besparen we in vergelijking met disposables niet alleen een enorme afvalberg, maar dragen we tevens bij aan een forse energiebesparing en CO2-reductie. De verlaging van de milieu-impact die we met de Groene OK lijn realiseren maken we meetbaar met behulp van de Modint EcoTool en LCA’s.

Textiel recycling

Ruim 200 ton afgekeurd textiel per jaar wordt gerecycled en/of geupcycled door onze vaste partner in textielrecycling. Het end-of-life textiel dat vrijkomt is niet langer afval, maar een waardevolle bron en grondstof in nieuwe toepassingen voor diverse industrieën. Daarnaast schenken we nog eens 11 ton kleding per jaar dat via verschillende routes bij ons terecht komt, een tweede leven. Tenslotte helpen wij de Lion Heart Foundation door afgeschreven textiel te doneren aan de stichting voor gebruik in ziekenhuizen in Sierra Leone.

Logistiek

Transport vindt bij CleanLease plaats in eigen beheer. Vanuit onze centrale planning worden ruim 100 van de modernste vrachtwagens in onze sector, aangestuurd door ervaren planners met een routeoptimalisatiesysteem dat zorgt voor efficiënte service-routes. Zo houden we de kosten laag en de uitstoot laag. Wij maken gebruik van vrachtwagens met minimale uitstoot van fijnstof, volgens Euronorm 6. Daarnaast blijven wij ons wagenpark verder verduurzamen. Bijvoorbeeld door uit te breiden met steeds meer uitstoot verminderende vrachtwagens (die gebruik van maken van schonere brandstoffen of electrisch zijn). Om dit proces te borgen is CleanLease aangesloten bij Lean & Green, waarbij de resultaten jaarlijks gemonitord worden. 

 

Trotse sponsor

Wij hebben ons de afgelopen jaren gecommitteerd aan  Stichting Opkikker. Stichting Opkikker organiseert (Super) Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Sinds de oprichting in 1995 verraste de stichting al meer dan 10.000 gezinnen met een langdurig ziek kind met een Opkikkerdag.

Eerlijk zakendoen

CleanLease heeft een Code of Conduct of Sustainable Supply opgesteld waar ale linnen- en kledingleveranciers aan moeten voldoen voordat ze leverancier van CleanLease kunnen worden. Wij verwachten namelijk van onze leveranciers van linnen en kleding dat de productie daarvan gebeurt onder arbeidsomstandigheden die voldoen aan onder andere de ILO Fundamental Conventions en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Hieronder valt onder meer veiligheid en gezondheid op de werkplek, werken met een maximum aantal (over)uren en tegen een eerlijke vergoeding. Er mag geen sprake zijn van bijvoorbeeld kinder- of gedwongen arbeid. Door de strikte naleving van haar Code of Conduct wil CleanLease een actieve bijdrage leveren aan verbetering van de werk- en leefomstandigheden van de medewerkers van haar leveranciers en hun productiepartners.

Stimuleren ketenbrede samenwerkingsverbanden

Door het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden met een brede diversiteit aan organisaties wil CleanLease actief bijdragen aan verbeteringen in de hele keten. Bijvoorbeeld door kennis met elkaar te delen, samen te innoveren en te investeren in duurzame oplossingen. Met de volgende organisaties onderhouden wij een nauwe samenwerking zoals de branche-organisatie FTN, MVO Nederland, Green Deal Duurzame Zorg, SDG Nederland, Lean & Green, Waternet en tal van Regionale samenwerkingsverbanden. Door goed met elkaar samen te werken wordt uiteindelijk iedereen er beter van.