TriviumMeulenbeltZorg

TriviumMeulenbeltZorg

Bedrijfscoordinator Hotelzorg kwaliteitszorg
Marijke Tak

In 2011 zijn we de samenwerking met CleanLease aangegaan. Na een nieuwe aanbesteding in 2013 hebben we in CleanLease wederom een gelijkwaardige partner gevonden om goed samen te werken en zo tot een optimale en flexibele dienstverlening te komen.

Samen, dat is het uitgangspunt voor een goede samenwerking.

Zo zijn onder andere de bedrijfsbezoeken door TMZ-cliëntenraadleden en medewerkers van de linnendienst erg nuttig geweest. Ook de directe contacten met de CleanLeasemedewerkers en de bezoeken die een paar keer per jaar plaatsvinden aan de verschillende locaties bieden een enorme meerwaarde bij het optimaliseren van operationele vraagstukken. Actief overleg, meekijken, meedenken en meewerken, samen inzetten op goede communicatie, het komt allemaal ten goede van de kwaliteit en efficiëntie. En het maakt de dienstverlening ook nog eens tastbaar en transparant.

In termen van duurzaamheid hebben we met name ingezet op punten waar nog wederzijdse winst viel te behalen, onder andere in het optimaliseren van de inrichting van de textiellogistiek. Zo is bijvoorbeeld een efficiencyslag gemaakt van vijf keer per week naar drie keer per week bezorgen en ophalen. Dit levert gelijktijdig ook efficiency op voor de interne distributie op afdelingsniveau.

Momenteel kijken we samen met CleanLease wat de beste manier is om de administratie aan de inkoopbestel- en factuurcontrolesystemen te koppelen. Dit leidt tot een grotere betrouwbaarheid en snelheid van het gehele traject van inkoop tot facturering. Zo werken we ook nu en in de toekomst intensief samen om tot innovaties en verbeteringen te komen.