Duurzaam Ondernemen


We zetten deze stappen niet alleen, maar we betrekken onze klanten en leveranciers in de keten actief in dit proces. Met onze ketenpartners werken we aan een closed loop waarbij onze producten na een optimale levensduur kunnen worden ge-upcycled naar nieuw garen en nieuwe producten. Zo werken we samen aan een betere wereld.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een betere wereld?
We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om te kijken hoe we daarin een concrete bijdrage kunnen leveren. Neem contact op met uw accountmanager of Ruud Heeroma, manager Business Development, via ruud.heeroma@cleanlease.com of 06 - 43 12 74 50.