Coronavirusprotocol per direct in werking

Coronavirusprotocol per direct in werking

Overal in Nederland zijn de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus uitgebreid en aangescherpt. Van iedereen wordt gevraagd zich extra in te zetten om verdere besmettingen te voorkomen.
Voor de uitvoering van onze textielservice betekent dit dat het aangepaste protocol van FTN, dat ook in maart dit jaar werd ingevoerd, opnieuw in werking treedt. Hiermee zorgen we ervoor dat uw wasgoed op de juiste manier verwerkt en behandeld wordt en beschermen we onze medewerkers tegen het risico van besmetting.
Alle afspraken en regels die in maart golden omtrent het coronavirus zijn per direct en ongewijzigd weer van kracht.

CORONAVIRUSPROTOCOL
Wanneer het coronavirus binnen uw instelling is geconstateerd, of als er patiënten zijn van wie wordt vermoed dat zij besmet zijn, verzoeken wij u dringend de volgende stappen te volgen:
1.    U doet een vooraankondiging bij de wasserij via het secretariaat van uw CleanLease vestiging. Heeft u hier geen contactgegevens van, neem dan contact met ons op via het contactformulier.
2.    U biedt het besmette wasgoed in een rode afgesloten plastic zak* in een aparte container aan. Dit geldt ook voor het wasgoed van patiënten bij wie een vermoeden is van mogelijke besmetting met het coronavirus.
3.    U vermeldt duidelijk “corona” en de betreffende datum op de container.
*De rode plastic zakken zijn verkrijgbaar via het secretariaat van uw vestiging.

Extra maatregelen bij tekort aan beschermingsmiddelen
CleanLease blijft toezien op het naleven van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van interne besmettingen. Mocht het voorkomen dat er geen FFP1 maskers meer voorhanden zijn voor medewerkers van ons bedrijf die in aanraking komen met vuil en/of besmet wasgoed, zijn wij genoodzaakt het om dit wasgoed in gesloten zakken 5 dagen te laten staan. Daarmee bieden we extra zekerheid en verlagen we het besmettingsrisico.

Aanpassingen coronavirusprotocol
We volgen de ontwikkelingen rondom COVID-19 op de voet. Wanneer de maatregelen worden aangepast of uitgebreid, informeren wij u hier zo snel mogelijk over.
Wij vertrouwen op uw medewerking om hierin nauw samen te werken om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.